AKCJA LAURKA

Akcja „Laurka” w naszym przedszkolu! 

Akcja „Laurka” – Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się!, która z inicjatywy Elżbiety Łukacijewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego, przy współpracy z Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie wystartowała w maju 2018 r. i zakończyła się 25 maja 2018 roku.
Projekt miał na celu upowszechnienie korzystania z badań profilaktycznych wśród rodziców przedszkolaków. Świadomość wykonywania badań profilaktycznych w polskim społeczeństwie jest bardzo niska. Skutkuje to zbyt późnym wykrywaniem wielu chorób, kiedy to czas na zastosowanie mniej inwazyjnych metod leczenia już minął. Wiele osób nie przeprowadza badań profilaktycznych, czego przykładem są dane dotyczące nowotworów piersi, jajników, szyjki macicy, nowotworu płuc czy jelita grubego. Prośba dziecka, aby zarówno jego Mama jak i Tata poddali się badaniom profilaktycznym może uzmysłowić obojgu Rodzicom potrzebę tych badań.

Do udziału w Akcji Laurka zgłosiło się nasze przedszkole. Każdy nasz przedszkolak z grupy Pingwinki i Jeżyki przygotował dla swoich rodziców laurkę z okazji Dnia Matki i Ojca. Laurka nosiła przesłanie Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się!. Dzieci, które wzięły w niej udział, dowiedziały się o potrzebie stosowania profilaktyki.

W ramach akcji laurka ogłoszono również konkurs dla przedszkoli na najpiękniejsze prace z hasłem akcji. 2 prace zostały zgłoszone do konkursu.

Koordynatorzy z placówki: Pani Agnieszka Seman-Kruk, Pani Katarzyna Kozak – dyrektor.