Program Akademia Umysłu

Akademia Umysłu® Junior EDU to kompletny pakiet do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci oraz koncentracji uwagi, z którego korzystają nasze przedszkolaczki.  Pakiet ten został opracowany przez psychologów dziecięcych i metodyków. Zawiera multimedialne gry edukacyjne oraz szczegółowe scenariusze zajęć. Może być wykorzystywany podczas zajęć grupowych z użyciem tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego. 
Akademia Umysłu® Junior EDU to doskonałe narzędzie do wykorzystania w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pakiet skierowany jest do wychowawców, nauczycieli i terapeutów, jako wsparcie oraz inspiracja w procesie nauczania. 

Przeznaczony jest w szczególności do prowadzenia:
- tematycznych zajęć w przedszkolu.

Służy rozwijaniu zainteresowań dziecka i jego sprawności umysłowej. Dziecko bawiąc się rozwijają pamięć, spostrzegawczość, koncentrację i myślenie przyczynowo-skutkowe. Gry zawierają także wiele elementów edukacyjnych, dostarczających wiedzy o otaczającym świecie np. poznawanie gatunków zbóż, kwiatów, drzew, zwierząt, tradycji świątecznych, miast Polski, flag państw, zasad sortowania odpadów. Zróżnicowanie poziomu trudności poszczególnych ćwiczeń umożliwia dostosowanie ich do możliwości każdego dziecka.