Zajęcia dodatkowe

Oferujemy również atrakcyjny pakiet zajęć dodatkowych, takich jak:

 • Język angielski – codziennie
 • Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztaty plastyczne 
 • Sensoplastyka ®
 • Logorytmika
 • Zajęcia muzyczne
 • Nauka tańca towarzyskiego i nowoczesnego
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Zajęcia wspomagające rozwój - kinezjologia edukacyjna
 • Zajęcia przyrodnicze
 • Warsztaty kulinarne
 • Wizyty ciekawych gości
 • Imprezy okolicznościowe
 • Uroczystości przedszkolne
 • Zajęcia otwarte dla Rodziców
 • Zajęcia pokazowe dla Rodziców
 • Warsztaty dla Rodziców
 • Zajęcia taneczne 
 • Zajęcia specjalistyczne (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logorytmik, specjalista ds. autyzmu)

Miejsce mają również zajęcia z muzykoterapii, bajkoterapii.