Cennik

OFERTA
2018/2019

Wpisowe: 120 zł (obejmuje całoroczną wyprawkę artystyczną dla dziecka)

·         Dzieci do naszego przedszkola przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

·         Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

PRZEDSZKOLE "KRAINA DZIECIĘCYCH MARZEŃ"
 - przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

CZESNE w przedszkolu wynosi:

·         260 zł – bez wyżywienia (9:30-12:30)

·         260 zł + 40 zł ze śniadaniem (6:30-12:30)

·         260 zł + 90 zł: śniadanie + obiad (6:30-13:00)

·         350 zł + 110 zł: śniadanie, obiad, podwieczorek (6:30-17:30)

·         Rodzeństwo zniżka: 10% od kwoty czesnego

·         Dzieci niepełnosprawne: 0 zł czesne + wyżywienie

·    Opłata miesięczna za wyżywienie jest odliczana proporcjonalnie do ilości opuszczonych dni w danym miesiącu, rozliczana w następnym miesiącu. Zgłoszenia o nieobecności dziecka w danym dniu zgłaszamy smsem pod numer przedszkolny do godz. 7:30 w danym dniu.

CZESNE obejmuje: 

·         pomoce dydaktyczne

·         zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

W TYM WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE:

·         logorytmikę

·         gimnastykę korekcyjną

·         język angielski - codziennie

·         taniec gimnastykę buzi i języka - zajęcia logopedyczne

·         zajęcia sportowe

·         rytmikę

·         warsztaty plastyczne

·         warsztaty kulinarne

·         warsztaty teatralne

·         występ teatrzyku dla dzieci 1 x w miesiącu

·         imprezy okolicznościowe

·         uroczystości przedszkolne

·         wizyty ciekawych gości

·         religię

·         opiekę logopedy

·         opiekę oligofrenopedagoga

·         opiekę tyflopedagoga (dzieci słabo widzące)

·         opiekę surdologopedy/surdopedagoga (dzieci słabo słyszące)

·         opiekę terapeuty pedagogicznego

DODATKOWO płatne są:

·         wycieczki edukacyjne, wycieczki rekreacyjne, Sensoplastyka® itp

Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu określa:

·        Statut Przedszkola, Regulamin, Umowa zawarta z Rodzicami