Cennik


Cennik 2017/2018

Wpisowe: 190 zł (obejmuje całoroczną wyprawkę dla dziecka)

Dzieci do naszego przedszkola przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

PRZEDSZKOLE "KRAINA DZIECIĘCYCH MARZEŃ"
-przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

CZESNE w przedszkolu wynosi:

  • przy pobycie od 6:30-13:00 czesne 190 zł + wyżywienie dodatkowo płatne: śniadanie: 2,50zł,  obiad: 6,90 zł, podwieczorek: 2,10 zł (dzieci nie korzystające ze śniadania przyprowadzamy na 9:30, dzieci nie korzystające z obiadu odbieramy w godzinie od 12:00-12:30) 
  • przy pobycie w godzinach 6:30-17:30 - 290 zł + koszty wyżywienia: śniadanie: 2,50zł,  obiad: 6,90 zł, podwieczorek: 2,10 zł  
  • dzieci niepełnosprawne  0 zł

CZESNE obejmuje: 

·         pomoce dydaktyczne

·         zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

·         logorytmikę i taniec

·         gimnastykę korekcyjną

·         język angielski - codziennie

·         gimnastykę buzi i języka - zajęcia logopedyczne

·         warsztaty plastyczne

·         warsztaty kulinarne

·         warsztaty teatralne

·         imprezy okolicznościowe

·         uroczystości przedszkolne

·         wizyty ciekawych gości

·         opiekę logopedy

·         opiekę pedagoga specjalnego (oligorfenopedagoga)

·         opiekę tyflopedagoga

·         opiekę surdologopedy

·         opiekę pedagoga specjalnego - autyzm

·         opiekę terapeuty pedagogicznego

DODATKOWO płatne są: 

·         wycieczki edukacyjne, wycieczki rekreacyjne, teatr itp.

 

     Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu określa:

·         Statut Przedszkola, Regulamin, Umowa zawarta z Rodzicami

 

KOMPLET DOKUMENTÓW (w zakładce: strefa rodzica)