Zajęcia dodatkowe

Oferujemy również atrakcyjny pakiet zajęć dodatkowych, takich jak:

 • Język angielski
 • Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne grupowe
 • Zajęcia multimedialne - nowość 
 • Warsztaty plastyczne 
 • Sensoplastyka ® - raz w miesiącu po zebraniu grupy
 • Rytmikę
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia taneczne
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa 
 • Warsztaty kulinarne
 • Wizyty ciekawych gości
 • Imprezy okolicznościowe
 • Uroczystości przedszkolne
 • Zajęcia otwarte dla Rodziców
 • Warsztaty dla Rodziców
 • Występ teatrzyku dla dzieci 1 x w miesiącu
 • Religię
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci posiadających orzeczenie lub opinię WWRD wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Nisku (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logorytmik, specjalista ds. autyzmu, rehabilitant)

Miejsce mają również zajęcia z muzykoterapii, bajkoterapii.