Nasz dzień

Ramowy rozkład dnia

 

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne według zainteresowań, zabawy z udziałem nauczyciela.

8:00 – 8:45 Zabawy i ćwiczenia ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.

8:45 – 9:00 Prace porządkowe w sali, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

9:00 – 9:30 Śniadanie.

9:30 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne - realizacja podstawy programowej, realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności (praca indywidualna, grupowa oraz zespołowa) Realizacja zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, rytmika, taniec, język angielski.) Spacer. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

12:15 – 12:30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

12:30 – 12:50 Obiad.

12:50 – 13:00 Czynności higieniczne, mycie zębów.

13:00 – 14:30 Grupa młodsza Wiewióreczki - leżakowanie.

13:00 – 14:00 Grupa średnia  Pingwinki - leżakowanie.

13:00 – 14:30 Grupa starsza Jeżyki, 14:00 – 14:30 Grupa średnia  Pingwinki  - słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej, zajęcia dodatkowe, zajęcia logopedyczne. Zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci. Spacer, plac zabaw. Prace porządkowe, porządkowanie sali po zabawie.

14:30 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 17:30 Zabawy ruchowe, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub prowadzone przez nauczyciela. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci. Praca indywidualna z dziećmi o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prace porządkowe w sali oraz rozchodzenie się dzieciaczków do domów.