Kadra

 

Kadra pedagogiczna to jeden z wielu naszych atutów. Dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej to najważniejsza sprawa w organizacji przedszkola. Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w niepublicznych placówkach przedszkolnych.
Dobry nauczyciel przedszkola to przede wszystkim wartościowy człowiek, który mądrze towarzyszy swoim wychowankom każdego dnia. Poziom wypracowują pełni zapału i kompetentni ludzie, którzy będą realizować program w kreatywny sposób. Nasza kadra pedagogiczna realizuje misję przedszkola, wprowadza dzieci w świat pełen sukcesów i radości, ale też wszelkimi sposobami wspomaga dzieci z trudnościami rozwojowymi.


NAUCZYCIELE/SPECJALIŚCI:

KOZAK Katarzyna – ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe z: terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logorytmiką. Surdopedagog i tyflopedagog. Specjalista ds. edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto posiada: certyfikowany kurs języka migowego. Ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z muzykoterapii. Jest opiekunem i kierownikiem wycieczek szkolnych, przedszkolnych. Certyfikowany trener Sensoplastyki. Animator zabaw dziecięcych. 
 
KRAWIEC Urszula – nauczyciel kontraktowy; ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Rzeszowskim; posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli.  

FUSIARZ Katarzyna – nauczyciel kontraktowy; ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz logopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim; posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć  Metodą Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; obecnie zdobywa dodatkowe kwalifikacje na studiach magisterskich w Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji, rewalidacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. Posiada certyfikat ukończenia kursu podyplomowego: "Warsztat pracy pedagoga", "Podstawy pracy pedagoga".

LUDYJAN Angelika nauczyciel stażysta, ukończyła pięcioletnie studia magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, przygotowania pedagogicznego oraz autyzmu.

GIERCZAK Agata nauczyciel stażysta, pedagog w zakresie resocjalizacji z socjoterapią i profilaktyką społeczną na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studia magisterskie ukończone w Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji, rewalidacji i terapii osób ze  spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. Posiada certyfikat ukończenia kursu podyplomowego: "Warsztat pracy pedagoga", oraz "Podstawy pracy pedagoga".

MIAZGA Elżbieta - nauczyciel języka angielskiego. 

 

 

Pracownik niepedagogiczny:
Liczba miejsc: 1