Nasze grupy

 

 

 

Nasze grupy


To, co nas wyróżnia: Metody wychowania

  

Metody czynne

 
 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku
  

Metody aktywizujące

 
 • burza mózgów
 • metoda projektów
 • gry dydaktyczne
  

METODY OGLĄDOWE

 
 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne
  

Organizacja pracy

 
 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)
  

METODY SŁOWNE

 
 • rozmowy
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa
Metody i formy pracy
Toki metodyczne
Zasady panujące w przedszkolu
Formy nagradzania zachowań

 
Potrzebujesz więcej informacji?
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym przedszkolu?
Zapraszamy do kontatku!