Dni otwarte

Zapraszamy na DNI OTWARTE do naszego Przedszkola!

Dni otwarte są znakomitą okazją do zapoznania dzieci i rodziców z naszą placówką i kadrą. Jesteśmy niewielkim, położonym w zaciszu osiedla przedszkolem (z dala od głównych ruchliwych ulic), dzięki czemu panuje u nas ciepła i rodzinna atmosfera.

Harmonogram dni otwartych:

04.03.2019 r. (poniedziałek) godz.10.00 – 11.00 dzieci z rocznika 2016 – 2017

05.03.2019 r. (wtorek) godz. 10.00 – 11.00 dzieci z rocznika 2015

06.03.2019 r. (środa) godz. 10.00 – 11.00 dzieci z rocznika 2013 – 2014

 

 

Nasze grupy


To, co nas wyróżnia: Metody wychowania

  

Metody czynne

 
 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku
  

Metody aktywizujące

 
 • burza mózgów
 • metoda projektów
 • gry dydaktyczne
  

METODY OGLĄDOWE

 
 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne
  

Organizacja pracy

 
 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)
  

METODY SŁOWNE

 
 • rozmowy
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa
Metody i formy pracy
Toki metodyczne
Zasady panujące w przedszkolu
Formy nagradzania zachowań

 
Potrzebujesz więcej informacji?
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym przedszkolu?
Zapraszamy do kontatku!